Medzinárodná klavírna súťaž Petra Toperczera v Košiciach

XVIII. ročník súťaže sa uskutoční 10.-13. apríla 2025

Prvý ročník Medzinárodnej klavírnej súťaže Košice (ďalej len MKS) sa konal v roku 1993 a hneď sa stretol s veľkou odozvou. Autorkou projektu je učiteľka Základnej umeleckej školy Márie Hemerkovej v Košiciach, Judita Barthová.

Až do V. ročníka súťaž prebiehala každoročne, po ňom rozhodol organizačný výbor MKS o prechode na dvojročný cyklus. Je to jediná súťaž pre deti do 15 rokov (od XIII. ročníka do 17 rokov) na Slovensku s medzinárodnou účasťou. Doteraz sa súťaže zúčastnili deti a mladí ľudia z Anglicka, Arménska, Belgicka, Bieloruska, Bulharska, Česka, Číny, Estónska, Francúzska, Gruzínska, Iránu, Chorvátska, Južnej Kórey, Litvy, Lotyšska, Macedónska, Maďarska, Nemecka, Poľska, Portugalska, Rakúska, Rumunska, Ruska, Slovenska, Slovinska, Srbska, Talianska, Turecka a Ukrajiny. Medzinárodná porota bola z Bulharska, Maďarska, Českej republiky, Slovenska, Ukrajiny, Portugalska, Španielska, Rakúska, Švajčiarska, Talianska, Japonska, USA, Brazílie, Litvy, Poľska a Nemecka.

Počet prihlásených účastníkov sa stabilizoval na cca 50 - 70 detí a mladých ľudí, ktorí súťažia v dvoch kolách, v štyroch vekových kategóriách od najmladších 6 ročných až po 17 ročných. Ich majstrovstvo hodnotí 10 členná porota pozostávajúca z výrazných medzinárodných osobností klavírneho interpretačného umenia. Umeleckým riaditeľom MKS od jej začiatku bol profesor Peter Toperczer, Dr. h. c., emeritný rektor AMU v Prahe, košický rodák. V roku 2011, po jeho náhlom úmrtí to bol vynikajúci hudobný skladateľ, klavirista a dirigent Peter Breiner a od nasledujúceho XIII. ročníka súťaže prevzal funkciu odborného garanta a umeleckého riaditeľa MKS syn profesora Toperczera, Peter Toperczer ml. a súťaž dostala názov Medzinárodná klavírna súťaž Petra Toperczera (ďalej len MKSPT).

Súťaž má podporu aj zo strany primátorov mesta Košice a ocenenia laureátom súťaže v predchádzajúcich ročníkoch udeľovali tiež prezidenti Slovenskej republiky Rudolf Schuster a Ivan Gašparovič. V roku 1998 bola súťaž prijatá za riadneho člena Medzinárodnej organizácie EMCY (European Union of Music Competitions for Youth), čím sa značne zvýšil jej kredit v medzinárodnom meradle. EMCY podporuje tieto súťaže za pomoci a spolupráce s UNESCO.

Cieľom súťaže je podporiť talentované deti a umožniť im prezentovať sa na významných koncertných pódiách nielen na Slovensku. Našou snahou je, aby sa v Košiciach cítili príjemne, a aby svetlo poznania, ktoré vzíde na tejto súťaži bolo inšpirujúce pre ich ďalší umelecký vývoj. Veľmi zaujímavé sú koncerty laureátov minulých ročníkov MKSPT a školského orchestra Musica Iuvenalis, ktoré sú už tradične súčasťou každého ročníka súťaže. Na nich môžeme vidieť a porovnať umelecký rast mladých klaviristov, ktorí súťažili na predošlých ročníkoch MKSPT.

Vyvrcholením každého ročníka MKSPT je záverečný „Koncert víťazov" so slávnostným odovzdávaním ocenení v Dome umenia. Medzinárodná klavírna súťaž Petra Toperczera Košice sa stretáva s mimoriadnym ohlasom širokej odbornej i laickej verejnosti, zviditeľňuje mesto Košice i Slovensko v zahraničí a do mesta vnáša obrovský umelecký potenciál, kontakty i priateľstvá. Právom patrí medzi najvýznamnejšie súťaže na Slovensku.

Z uvedených dôvodov budeme v tomto projekte, ktorý je dlhodobým projektom našej školy, naďalej pokračovať.