Menu
Bulletin

Vyhlásenie o prístupnosti

Webová stránka  ZUŠ Márie Hemerkovej, Hlavná 68, Košice (stránka) je vytvorená s ohľadom na maximálnu prístupnosť obsahu a funkčnosť.

Stránka je spracovaná a naplnená v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webových stránok a obsah webového sídla podľa prílohy č. 1 k výnosu č. 312/2010 Z. z. s výnimkou bodov 8.2, 8.3.

 

V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou tejto webovej stránky kontaktujte technickú správu webu na e-mailovej adrese: webmaster@zuske.sk.
 

Zavolajte +421 55 622 5781

Ľahko nás nájdete