Menu
Bulletin

MKSPT 2013 SPRÁVA

XIII. ročník Medzinárodnej klavírnej súťaže Petra Toperczera Košice 2013

 

Medzinárodná klavírna súťaž Petra Toperczera Košice, ktorá v tomto roku slávi svoje 20. výročie od založenia (1993), úspešne vstúpila do XIII. ročníka. Jej vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a organizátorom Základná umelecká škola Márie Hemerkovej na Hlavnej 68 v Košiciach. Je to jediná medzinárodná súťaž pre mladých klaviristov do 17 rokov (od XIII. ročníka pribudla 4. veková kategória do 17 rokov) na Slovensku, ktorá prebieha v štyroch vekových kategóriách – do 11, do 13, do 15 a do 17 rokov v dvoch kolách, záštitu nad ňou opäť prevzal primátor mesta Košice MUDr. Richard Raši, PhD., MPH.

XIII. ročník Medzinárodnej klavírnej súťaže Košice 2013 sa konal v dňoch 18.-21. apríla 2013 v koncertnej sále Základnej umeleckej školy Márie Hemerkovej /2. a 3. kategória/ a vo Veľkom štúdiu Štúdia rozhlasu a televízie Slovenska Košice /1. a 4. kategória/.

Do súťaže sa prihlásilo 55 detí a zo 16 štátov Európy a Ázie (Belgicko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Čína - Macao, Česká republika, Gruzínsko, Chorvátsko, Litva, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Rusko, Srbsko, Turecko, Ukrajina, Slovensko), hodnotila ich 10 členná medzinárodná porota zložená z renomovaných klavírnych umelcov a pedagógov v tomto zložení:

 • Alena Vlasáková – Česká republika /predseda poroty 2. a 3. kategórie/,
 • Peter Toperczer – Česká republika /umelecký riaditeľ súťaže/,
 • Melánia Hermanová - Slovensko,
 • Stephan Möller - Rakúsko,
 • Marian Sobula – Poľsko,
 • Mária Dravecká – Slovensko, /predseda poroty 1. a 4. kategórie/,
 • Judita Debreová - Slovensko,
 • Éva Csipkay - Maďarsko,
 • Viola Samborska - Ukrajina,
 • Venceslava Ilievska – Bulharsko.

Umeleckým riaditeľom XIII. ročníka súťaže, od ktorého súťaž nesie čestný názov po jej dlhoročnom garantovi, zosnulom profesorovi Petrovi Toperczerovi, sa kontinuálne stal jeho syn Peter Toperczer ml. Hlavným mediálnym partnerom Medzinárodnej klavírnej súťaže Košice je po všetky jej ročníky Rozhlas a televízia Slovensko.

V prvom kole súťažiaci hrajú skladby z obdobia baroka a romantizmu, v druhom kole sú to skladby z obdobia klasicizmu a 20. resp. 21. storočia v minutáži, danej vekovou kategóriou. Podmienkou je hra spamäti.

V 1. kategórii zvíťazila 8 ročná Ieong Neng z Číny - Macaa, ktorá bola zároveň najmladšou účastníčkou súťaže, druhé miesto získal Tsotne Sidamonidze z Gruzínska, na treťom mieste sa umiestnila Júlia Bakos z Maďarska.

Víťazom 2. kategórie sa stala Kamila Sacharzewska z Poľska, na druhom mieste sa umiestnil Martin Chudada zo Slovenska, ktorý zároveň získal Cenu prezidenta Slovenskej republiky pre najlepšie umiestneného účastníka zo Slovenska a Cenu primátora mesta Košice, taktiež pre najlepšie umiestneného účastníka zo Slovenska, na treťom mieste sa umiestnila Mariam Chankvetadze z Gruzínska.

V 3. kategórii zvíťazil Robert Aleksander Maciejowski z Poľska, druhé miesto obsadil Kamil Beniamin Pacholec z Poľska, ktorý dostal aj cenu EMCY a na treťom mieste sa umiestnil Matyáš Novák z Českej republiky.

V 4. kategórii zvíťazila Onuté Grażinyté z Litvy, na druhom mieste sa umiestnil Ádám Zsolt Szokolay z Maďarska, ktorý zároveň získal Cenu Stefana Möllera Štipendium na VIP Akademy Vienna Austria 2013, tretie miesto získala Paula Ropuš z Chorvátska.
  

Finančné ocenenie a vecné ceny získalo 5 súťažiacich v každej kategórii,

 • Cenu riaditeľa Štátnej filharmónie Košice získal Arsen Dalibaltayan z Chorvátska,
 • Cenu Nadácie Českého hudobného fondu za najlepšie prevedenie súčasnej českej skladby /Klement Slavický: Burleska/ získala Anna Sofie Mojzešová z Českej republiky,
 • Cenu Hudobného fondu za najlepšie prevedenie súčasnej slovenskej skladby /Eugen Suchoň: Toccata/ získal Balázs Fazekaš zo Slovenskej republiky,
 • Cenu Stefana Möllera Štipendium na VIP Academy Vienna Austria 2013 získal Ádám Zsolt Szokolay z Maďarska,
 • Cenu Mariana Sobulu - účasť na klavírnom kurze v rámci hudobných kurzov – Majster a žiaci, získala Onuté Gražinyté z Litvy,
 • Cenu prezidenta Slovenskej republiky pre najlepšie umiestneného účastníka zo Slovenska získal Martin Chudada zo Slovenska,
 • Cenu primátora mesta Košice, pre najlepšie umiestneného účastníka zo Slovenska získal Martin Chudada zo Slovenska,
 • Cenu primátora mesta Košice, pre najmladšieho účastníka získala Ieong Neng z Číny – Macaa.

Súťažiaci, ktorí, budú v budúcnosti podporovaní Európskou úniou hudobných súťaží pre mládež EMCY sú Ieong Neng z Číny, Kamila Sacharzewska z Poľska, Robert Alexander Maciejowsky z Poľska, Onuté Gražinyté z Litvy a víťaz ceny EMCY Kamil Benjamin Pacholec z Poľska.

Sprievodnou akciou Medzinárodnej klavírnej súťaže Košice 2013 bol koncert laureátov IV. a IX. ročníka súťaže z roku 1996 a 2005 Jakuba Sládka z Českej republiky a Mariana Sobulu z Poľska, ktorý ako prvý z bývalých laureátov súťaže bol aj členom odbornej poroty. Mimoriadne umelecké výkony oboch interpretov zaujali všetkých prítomných. Na koncerte účinkoval tiež školský orchester Základnej umeleckej školy Márie Hemerkovej – Musica Iuvenalis pod dirigentskou taktovkou Mgr. art. Igora Dohoviča, PhD.

Vyvrcholením Medzinárodnej klavírnej súťaže Petra Toperczera Košice bol Koncert víťazov XIII. ročníka súťaže a odovzdávanie ocenení v Dome umenia.

Medzinárodná klavírna súťaž Petra Toperczera Košice 2013 si opäť udržala vysokú profesionálnu úroveň, ohlasy odbornej i laickej verejnosti sú mimoriadne pozitívne na celý priebeh i organizáciu súťaže.

Veľká vďaka patrí všetkým sponzorom, darcom a prispievateľom, ktorí pomohli organizátorom pripraviť súťaž na medzinárodnej úrovni.

Na základe vyjadrenia zúčastnených Košice právom získali titul Európskeho hlavného mesta kultúry v roku 2013.

 

Jana Fričová             
riaditeľka ZUŠ Márie Hemerkovej
štatutár OZ MKS          

Zavolajte +421 55 622 5781

Ľahko nás nájdete