Menu
Bulletin

MKSPT 2013 CENY

Medzinárodná klavírna súťaž Petra Toperczera Košice 2013

 

Finančné ocenenia: 1.-5. miesto vo všetkých kategóriách 

  1. miesto - 400,-€
  2. miesto - 300,-€
  3. miesto - 200,-€
  4. miesto - 150,-€
  5. miesto - 100,-€

/*5. miesto vo 4. kategórii nebolo udelené/

 

Hudobný fond Slovensko - finančné ocenenie 
Balázs Fazekaš – 3. kategória (Fiľakovo, Slovensko) za najlepšie prevedenie súčasnej slovenskej skladby – Eugen Suchoň: Toccata

pedagóg: Angelika Bodorová

 

Nadácia Český hudobný fond - vecná cena 
Anna Sofie Mojzešová – 4. kategória (Praha, Česká republika) za najlepšie prevedenie súčasnej českej skladby -  K. Slavický: Burleska

pedagóg: Eva Boguniová

 

Cena EMCY - vecná cena 
Kamil Biniamin Pacholec – 3. kategória (Kielce, Poľsko)

pedagóg: Malgorzata Kowalska

 

Cena Stefana Möllera – Štipendium na VIP Akademy Vienna Austria 2013
Szokolay Ádám Zsolt – 4. kategória (Budapest, Maďarsko)

pedagóg: Keveházi Gyöngyi, Várjon Dénes

 

Cena Mariana Sobulu  – účasť na klavírnom kurze v rámci hudobných kurzov Majster a žiaci
Onuté Gražinyté – 4. kategória (Vilnius, Litva)

pedagóg: Inga Vyšniauskaté

 

Cena Štátnej filharmónie Košice - vecná cena 
Arsen Dalibaltayan – 1. kategória (Záhreb, Chorvátsko)

pedagóg: Jasna Reba

 

Cena prezidenta republiky - vecná cena 
pre najúspešnejšieho slovenského účastníka – Martin Chudada (Žilina, Slovensko)

2. miesto v 2. kategórii 
pedagóg: Darina Švárna, Marek Bohunický 

 

Cena primátora mesta Košice - vecná cena 
najmladšiemu účastníkovi: Ieong Neng – 1. kategória, 8 rokov (Macao, Čína) 
pedagóg: Kam Cheok Weng

 

Cena primátora mesta Košice - vecná cena 
pre najúspešnejšieho slovenského účastníka – Martin Chudada (Žilina, Slovensko)

2. miesto v 2. kategórii 
pedagóg: Darina Švárna, Marek Bohunický 

 

Súťažiaci, ktorí budú v budúcnosti podporovaní Európskou úniou hudobných súťaží pre mládež EMCY:

Kamil Beniamin Pacholec – 3. kategória (Kielce, Poľsko) pedagóg: Malgorzata Kowalska

Kamila Sacharzewska – 2. kategória (Suwalki, Poľsko) pedagóg: Anna Borkowska

Robert Aleksander Maciejowski – 3. kategória (Tarnóv, Poľsko) pedagóg: Miroslaw Herbowski

Ieong Neng – 1. kategória (Macao, Čína) pedagóg: Kam Cheok Weng

Onuté Gražinyté – 4. kategória (Vilnius, Litva) pedagóg: Inga Vyšniauskaté

Zavolajte +421 55 622 5781

Ľahko nás nájdete