Menu
Bulletin

MKS 2011 SPRÁVA

Medzinárodná klavírna súťaž Košice úspešne vstúpila do XII. ročníka. Jej vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a organizátorom Základná umelecká škola Márie Hemerkovej na Hlavnej 68 v Košiciach. Je to jediná medzinárodná súťaž pre mladých klaviristov do 15 rokov na Slovensku, ktorá prebieha v troch vekových kategóriách – do 11, do 13 a do 15 rokov v dvoch kolách, záštitu nad ňou prevzal primátor mesta Košice MUDr. Richard Raši, PhD., MPH.

 

XII. ročník Medzinárodnej klavírnej súťaže Košice 2011 sa konal v dňoch 07.-10. apríla 2011 v koncertnej sále Základnej umeleckej školy Márie Hemerkovej /1. a 3. kategória/ a vo Veľkom štúdiu Slovenského rozhlasu Rádio Regina na Moyzesovej 7 /2. kategória/.

 

Prihlásilo sa 47 detí z 15 štátov Európy a Ázie (Arménsko, Bulharsko, Čína, Česká republika, Maďarsko, Irán, Taliansko, Litva, Poľsko, Rusko, Slovinsko, Južná Kórea, Ukrajina, Veľká Británia, Slovensko), hodnotila ich 10 členná medzinárodná porota zložená z renomovaných klavírnych umelcov a pedagógov (Bulharsko, Maďarsko, Česká republika, Japonsko, Portugalsko, Španielsko, U.S.A., Slovensko).

 

Umeleckým riaditeľom XII. ročníka súťaže sa stal po náhlom úmrtí profesora Petra Toperczera, Dr.h.c., ktorý bol garantom súťaže od jej začiatku Peter Breiner, klavirista, dirigent a skladateľ. Hlavným mediálnym partnerom Medzinárodnej klavírnej súťaže Košice je po všetky jej ročníky Rozhlas a televízia Slovensko.

 

V 1. kategórii zvíťazil Michal Maksymilian Oleszak z Poľska, druhé miesto získala Marie Viola Mojzešová z Českej republiky, na treťom mieste sa umiestnil Pavol Praženica, taktiež z Českej republiky.

Víťazom 2. kategórie sa stal Piotr Ryszard Pawlak z Poľska, na druhom mieste sa umiestnil Andrea Molteni z Talianska, na treťom mieste Jan Marek Bieniasz z Poľska.

V 3. kategórii zvíťazil Sergej Sergejevič Dmitrijenko z Ruska, ktorý dostal aj cenu EMCY. Druhé miesto obsadil Ádám Zsolt Szokolay z Maďarska, získal tiež cenu Nadácie Kataríny Gurskej a na treťom mieste sa umiestnil košičan Dušan Žiga, žiak Základnej umeleckej školy Bernolákova 26, z triedy pani učiteľky Františky Tholtovej, ktorý získal aj cenu primátora mesta Košice pre najlepšie umiestneného košického účastníka a cenu Hudobného fondu Slovensko pre najlepšie umiestneného účastníka zo Slovenska.

6. miesto v 1. kategórii získal košičan Patrik Herman, taktiež žiak Základnej umeleckej školy Bernolákova 26, z triedy pani učiteľky Kataríny Barčovskej.

Finančné ocenenie získalo 5 súťažiacich v každej kategórii, cenu riaditeľa Štátnej filharmónie Košice získal Jan Škrobánek z Českej republiky, cenu Nadácie Českého hudobného fondu získala Anna Sofie Mojzešová z Českej republiky, cenu primátora mesta Košice pre najmladšieho účastníka – získal 9 ročný Maxim Fursov z Ruska.

 

Sprievodnou akciou Medzinárodnej klavírnej súťaže Košice 2011 bol koncert laureátov VIII. ročníka súťaže z roku 2003 Dávida Bekkera z Maďarska a Báry Handzušovej z Českej republiky, ktorých mimoriadny umelecký výkon zaujal všetkých prítomných. Na koncerte účinkoval tiež školský orchester Základnej umeleckej školy Márie Hemerkovej – Musica Iuvenalis pod dirigentskou taktovkou Mgr. art. Igora Dohoviča, PhD.

Vyvrcholením súťaže bol koncert víťazov XII. ročníka súťaže a odovzdávanie ocenení v Dome umenia.

 

Medzinárodná klavírna súťaž Košice 2011 opäť prebehla na vysokej profesionálnej úrovni. Ohlasy na celý priebeh ale aj  organizáciu súťaže, ktorá  do Košíc priniesla okrem obrovského umeleckého potenciálu aj nové kontakty a priateľstvá a reprezentuje nielen školu, jej zriaďovateľa, mesto Košice ale aj Slovensko ďaleko za hranicami, sú mimoriadne pozitívne.

 

Veľká vďaka patrí všetkým sponzorom, darcom a prispievateľom, ktorí pomohli organizátorom pripraviť súťaž na vysokej medzinárodnej úrovni.

 

Na základe vyjadrenia zúčastnených Košice právom získali titul Európskeho hlavného mesta kultúry v roku 2013, kedy sa uskutoční XIII. ročník Medzinárodnej klavírnej súťaže Košice a taktiež oslávime 20 rokov od jej vzniku.

 

 

              Jana Fričová             
riaditeľka ZUŠ Márie Hemerkovej
                a OZ MKS              

Zavolajte +421 55 622 5781

Ľahko nás nájdete