Menu
Bulletin

MKS 2011 CENY

Medzinárodná klavírna súťaž Košice 2011

 

Finančné ocenenia: 1.-5. miesto vo všetkých kategóriách 

  1. miesto - 400,-€

  2. miesto - 300,-€

  3. miesto - 200,-€

  4. miesto - 150,-€

  5. miesto - 100,-€

     

Slovenský hudobný fond - finančné ocenenie 
Dušan Žiga – 3. kategória (Košice, Slovensko) pre najlepšie umiestneného slovenského účastníka

pedagóg: Františka Tholtová 

 

Český hudobný fond - vecná cena 
Anna Sofie Mojzešová – 3. kategória (Praha, Česká republika) za skladbu K. Slavického 3 kusy pre klavír - Burleska

pedagóg: Peter Toperczer

 

Cena EMCY - vecná cena 
Sergej Sergejevič Dmitrijenko – 3. kategória (Rostov na Done, Rusko)

pedagóg: Irina Kondraševa

 

Cena nadácie Kataríny Gurskej 
Ádám Zsolt Szokolay – 3. kategória (Budapest, Maďarsko)

pedagóg: Gyöngyi Keveházi, Gábor Eckhardt

 

Cena Štátnej filharmónie Košice - vecná cena 
Jan Škrobánek – 2. kategória (Ostrava – Poruba, Česká republika)

pedagóg: Soňa Hálová

 

Cena primátora mesta Košice - vecná cena 
najmladšiemu účastníkovi: Maxim Fursov – 1. kategória, 9 rokov (Rostov na Done, Rusko) 
pedagóg: Ľudmila Žuravleva

 

Cena primátora mesta Košice - vecná cena 
pre najúspešnejšieho košického účastníka – Dušan Žiga (Košice, Slovensko)

3. miesto v 3. kategórii 
pedagóg: Františka Tholtová 

Zavolajte +421 55 622 5781

Ľahko nás nájdete