Menu
Bulletin

MKS 2009 SPRÁVA

Medzinárodná klavírna súťaž Košice vstúpila do svojho druhého desaťročia. Jej vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva Slovenskej republiky a organizátorom Základná umelecká škola Márie Hemerkovej na Hlavnej 68 v Košiciach. Je to jediná medzinárodná súťaž pre mladých klaviristov do 15 rokov na Slovensku, ktorá prebieha v troch vekových kategóriách – do 11, do 13 a do 15 rokov v dvoch kolách, záštitu nad ňou prevzal primátor mesta Košice Ing. František Knapík.

XI. ročník Medzinárodnej klavírnej súťaže Košice 2009 sa konal v dňoch 23.-26. apríla v koncertnej sále Základnej umeleckej školy Márie Hemerkovej /1. a 2. kategória/ a vo Veľkom štúdiu Slovenského rozhlasu Rádio Regina na Moyzesovej 7 /3. kategória/.

Prihlásilo sa 36 detí z 13 štátov Európy (Bielorusko, Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Estónsko, Gruzínsko, Nemecko, Litva, Poľsko, Rusko, Srbsko, Ukrajina a Slovensko), hodnotila ich 10 členná medzinárodná porota zložená z renomovaných klavírnych umelcov a pedagógov (Brazília, Portugalsko, Švajčiarsko, Bulharsko, Česká republika a Slovensko).

Umeleckým riaditeľom súťaže je od jej vzniku prof. Peter Toperczer, Dr.h.c., dekan HAMU v Prahe, košický rodák.

Hlavným mediálnym partnerom Medzinárodnej klavírnej súťaže Košice je po všetky jej ročníky Slovenský rozhlas Rádio Regina.

V 1. kategórii zvíťazila Zuzana Šabíková z Nitry, získala aj cenu prezidenta republiky pre najlepšieho účastníka zo Slovenska a cenu Českého hudobného fondu. Druhé miesto získala Skaisté Kašetaité z Litvy, na treťom mieste sa umiestnil Jan Škrobánek z Ostravy.

Víťazom 2. kategórie sa stala Taisija Kuščenko z Litvy, na druhom mieste sa umiestnila Ksenia Starovojtova z Ruska, na treťom mieste Ona Gražinyté z Litvy.

V 3. kategórii zvíťazil Nikola Dragosavac zo Srbska, ktorý sa stal aj laureátom súťaže. Druhé miesto obsadil Alexander Vorontsov z Nemecka, na treťom mieste sa umiestnil Adam Kotula z Poľska.

4. miesto v 1. kategórii získala Košičanka, žiačka ZUŠ Márie Hemerkovej z triedy pani učiteľky Ľudmily Fetterikovej, 8 ročná Miriam Vatraľová, ktorá zároveň dostala cenu primátora mesta Košice pre najlepšieho košického účastníka a cenu pre najmladšieho účastníka súťaže.

Finančné ocenenie získalo 5 súťažiacich v každej kategórii, pričom v 1. kategórii 5. miesto nebolo udelené.

Cenu Slovenského hudobného fondu získal Jakub Šotkovský z Českej republiky, cenu riaditeľa Štátnej filharmónie Košice získala Lina Balciunaité z Litvy.

Sprievodnou akciou Medzinárodnej klavírnej súťaže Košice 2009 bol koncert laureáta súťaže z roku 2001 Richarda Reipricha, košického rodáka ktorý v súčasnosti študuje 3. ročník Konzervatória v Brne u docentky Aleny Vlasákovej a ktorého mimoriadny umelecký výkon zaujal všetkých prítomných. Na koncerte účinkoval tiež školský orchester ZUŠ Márie Hemerkovej – Musica Iuvenalis, sólové party predniesli žiačky školy Lucia Kekeňáková a Zuzana Pristašová z triedy pani učiteľky Anny Hrehovej.

Vyvrcholením súťaže bol koncert víťazov XI. ročníka súťaže a odovzdávanie ocenení v Dome umenia.

Medzinárodná klavírna súťaž Košice 2009 prebehla na vysokej profesionálnej úrovni. Ohlasy na celý priebeh ale aj  organizáciu súťaže, ktorá  do Košíc priniesla okrem obrovského umeleckého potenciálu aj nové kontakty a priateľstvá a reprezentuje nielen školu, jej zriaďovateľa, mesto Košice ale aj Slovensko ďaleko za hranicami, sú mimoriadne pozitívne.

.Na základe vyjadrenia všetkých zúčastnených Košice právom získali titul Európskeho hlavného mesta kultúry v roku 2013.

Zavolajte +421 55 622 5781

Ľahko nás nájdete