Menu
Bulletin

MKS 2009 CENY

Medzinárodná klavírna súťaž Košice 2009

 

Finančné ocenenia: 1.-5. miesto vo všetkých kategóriách

  1. miesto - 400,-€
  2. miesto - 300,-€
  3. miesto - 200,-€
  4. miesto - 150,-€
  5. miesto - 100,-€

*/poznámka: 5. miesto v 1. kategórii nebolo udelené/

Slovenský hudobný fond - finančné ocenenie
Jakub Šotkovský (Doubrava, Česká republika) za skladbu Eugena Suchoňa - Toccata

pedagóg: Halina Heinzová

Český hudobný fond - vecná cena
Zuzana Šabíková (Nitra, Slovensko) za etudy č. 3 a 8 z cyklu 12 etud od Klementa Slavického

pedagóg: Mária Hroncová

 

Cena EMCY - vecná cena
neudelená - nedodali /prišla po súťaži/

 

Cena prezidenta Slovenskej republiky - vecná cena
najlepšiemu reprezentantovi Slovenska: Zuzana Šabíková (Nitra, Slovensko) 
1. miesto v 1. kategórii 

pedagóg: Mária Hroncová

 

Cena Štátnej filharmónie Košice - vecná cena
Lina Balciunaité (Vilňus, Litva) za skladbu - P. Sancan: Toccata

pedagóg: Gabrielé Kondrotaité

 

Cena primátora mesta Košice - vecná cena
najmladšiemu účastníkovi: Miriam Vatraľová - 8 rokov (Košice, Slovensko)

pedagóg: Ľudmila Fetteriková

 

Cena primátora mesta Košice - vecná cena
pre najúspešnejšieho košického účastníka - Miriam Vatraľová (Košice, Slovensko) 4. miesto v 1. kategórii

pedagóg: Ľudmila Fetteriková

Zavolajte +421 55 622 5781

Ľahko nás nájdete